Členy skupiny Cat-mania kočičí povídání jsme se zeptali na několik otázek, a požádali je o náměty a vzkazy k činnosti skupiny. Z ankety vyplývá, že z 431 respondentů je nejvíce členů 2-3 roky, nejvíce respondentů má 2 kočky, většina jsou pouze majitelé. Nejvíce respondentů je majitelem kočky evropské či křížence, a nejvíce respondentů má nalezence nebo kočku koupenou od chovatele. Nejvíce respondentů je z Prahy či Středočeského kraje. Nejvíce respondentů našlo skupinu náhodou, nebo mu jí doporučil známý. Převládá názor, že se členům ve skupině líbí, a na druhém místě je odpověď něco ano, něco ne. Velká většina respondentů zná charitativní projekty skupiny a ví, že skupina pomáhá umisťovat kočky bez domova. Nejvíce respondentů je ve věku mezi 20-30 lety. Dostali jsme také mnoho námětů, informací a vzkazů, které nás velmi potěšily, a také vedly k zamyšlení nad další prací ve skupině.Za váš čas, vyplnění, informace, podněty a vzkazy vám velice děkujeme. :)

Hypertrofická kardiomyopatie je onemocnění srdečního svalu, při kterém dochází ke změně velikosti komor (zbytnění srdeční svaloviny) a zvětšení síní, které ovlivňuje práci srdečního svalu, srdeční rytmus a dynamiku. Poškozená bývá většinou levá strana srdce. Vyskytuje se u lidí, koček, sporadicky u psů a prasat. O hypertrofické kardiomyopatii (HCM) u koček již bylo napsáno mnoho článků a na internetu lze dohledat spoustu informací. Dnes se proto budeme věnovat konkrétním otázkám, které nám zodpověděl MVDr. Luboš Hrib.