Pomáháme

CAT- MANIA CELOROČNÍ POMOC PRO ÚTULKY

MALÉ


banner
Chcete pomoci opuštěným zvířatům a zároveň se u toho pobavit? Pak je naše skupina na pomoc útulkům tím ,,pravým ořechovým“ právě pro Vás!

Neváhejte nás navštívit a připojit se k nám. Jsme skupina milovníků koček, které záleží na tom, aby se ne jen naši mazlíčci měli dobře a žili důstojným životem.

Je jen a pouze na Vás, který útulek se v rámci naší skupiny rozhodnete podpořit!


ODKAZ NA SKUPINU
Pár slov o skupině


V této skupině se soustřeďujeme na aktivní a zábavnou formu pomoci. Ve skupině můžete získat dárky a zábavnou formou tak podpořit organizace, které se zabývají péčí o opuštěné a týrané kočky. 

Filosofie skupiny

Naší prioritou je přistupovat k pomoci zvířatům s nadšením a pozitivním nadhledem. Nehledáme důvody, hledáme způsoby. Prostor zde mají jakékoliv konstruktivní nápady a myšlenky na nové akce či zlepšení akcí stávajících.

Ve skupině vládne příjemná atmosféra. Všichni se zde chováme slušně, respektujeme ostatní členy a rozhodnutí administrátorů. Pomoc zvířatům nás zkrátka baví!

Celoroční pomoc pro útulky

Ve skupině vystavují předměty/dárky vystavují přímo naši členové. V rámci pomoci neshromažďujeme věci centrálně. Každý, kdo chce nějakou věcí do naší pomoci přispět, předmět vystaví sám v aktuálním albu a poté ji sám pošle přímo výherci. Protože naši členové vkládají své věci do alb sami, ponecháváme jim rovněž možnost vlastní volby organizace, které výtěžek ze svojí aukce věnují.
Výherci zasílají své dary ve výši vydražené sumy přímo na transparentní účty neziskových organizací.

VYSTAVOVAT PŘEDMĚTY LZE VŠAK POUZE PRO ORGANIZACE,  KTERÉ MAJÍ PRÁVNÍ IDENTITU (IČO) A DISPONUJÍ TRANSPARENTNÍM ÚČTEM.

Podrobný postup a pravidla celoroční aukce naleznete přímo ve skupině, kde aukce probíhá. Přejdete do ní kliknutím ZDE .

Přehled organizací, pro které je možno v aukční skupině dražit naleznete ZDE.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Je CAT-MANIA neziskovou organizací?

Ne. CAT-MANIA vznikla jako komunita milovníků koček na facebooku a v současné době se dostáváme i za hranice sociálních sítí. Jsme skupina dobrovolníků, která se rozhodla pomáhat organizacím, pečujícím o opuštěné a týrané kočky. Naše aktivity děláme ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. 

Máte  pro svoji činnost povolenou veřejnou sbírku?

Ne, pro svoji činnost povolení veřejné sbírky nepotřebujeme. Skupina CAT-MANIA není právním subjektem.  Jako facebooková komunita nepořádáme veřejné sbírky ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), neboť NESHROMAŽDUJEME FINANČNÍ PROSTŘEDKY, což je jedna z podstatných náležitostí veřejné sbírky. 

Nevlastníme žádný bankovní účet, nemáme pokladničky ani jsme nezřídili pokladnu, kam by bylo možno složit finanční prostředky v hotovosti. Nedisponujeme sami naprosto žádnými finančními prostředky a tudíž ani není možné, abychom například vedli účetnictví. 

Jsme milovníci koček, kteří se jen a pouze snaží podporovat transparentní neziskové organizace (právní subjekty), jejichž předmětem činnosti je péče o kočky bez domova. Členové naší komunity si sami zvolí, zda a kterou neziskovou organizaci podpoří a posílají finanční prostředky (dary) přímo na transparentní účty těchto organizací. Je na těchto organizacích, aby dary využívaly v souladu s platnými právními předpisy a zahrnuly je do svého účetnictví. 

K pouhé propagaci jednotlivých neziskových organizací naše komunita žádné povolení dle zákona nepotřebuje.

Půjde můj dar opravdu na opuštěné kočičky?

Ano, celá částka, kterou se v rámci našich akcí rozhodnete útulkům věnovat putuje přímo na jejich transparentní účty, kde můžete sledovat on-line, jak útulky s těmito financemi hospodaří. Protože většina z nás však nemá přesnou představu a osobní zkušenost s tím, co péče o bezprizorní zvířata obnáší, doporučujeme sledovat stránky a aktuality jednotlivých organizací, které Vám nejlépe vysvětlí, co bylo potřeba uhradit a jakým způsobem o zvířata pečují.

Mějte prosím na paměti, že nutné hospodaření útulku neznamená jen opakované hrazení veterinárních faktur a nákup krmiva. Útulky jsou nuceny hradit též náklady na svůj provoz a většina z útulků část svých prostředků rovněž investuje za účelem jejich zhodnocení (nákup věcí do charitativního krámku, nákup reklamních předmětů, financování marketingových akcí apod.).

Útulky, které vedle péče o zvířata  investují i do svého rozvoje a marketingu tak mohou růst a do budoucna zachránit o to více opuštěných kočiček. 

Podle čeho vybíráte útulky do aukcí?

Dbáme na své osobní zkušenosti s jednotlivými organizacemi a na doporučení našich členů. Organizace, které jsme v důsledku nedostatku časových kapacit a vysoké vzdálenosti nemohli navštívit osobně, zpravidla navštívil nebo pravidelně navštěvuje některý z našich členů.

Útulky, které se chtějí naší akce zúčastnit, musejí disponovat transparentním účtem a to jednak z organizačních důvodů, jednak kvůli tomu, aby se naši členové mohli sami přesvědčit, že jejich dar dorazil tam, kam má a že je s ním naloženo správně. Nejprve se tedy vždy díváme, zda organizace transparentní účet má a jakým způsobem se svými financemi hospodaří.

Dále sledujeme jejich aktivity na webových stránkách a na sociálních sítích a navazujeme s představiteli útulků osobní korespondenci. Schopnost a snaha efektivně komunikovat s veřejností je jedním ze základních pilířů, na kterém stojí úspěšná organizace. Jsme přesvědčeni o tom, že organizace, která se svými současnými a potenciálními dárci nekomunikuje a která se nesnaží aktivně získat finanční prostředky pro svoji činnost, není z dlouhodobého hlediska udržitelná.  

Mezi kritéria, která dále sledujeme, patří například prostředí, ve kterém se kočičky nacházejí, způsob péče o zvířata, filosofie a cíle útulku, zabezpečení karantény a úspěšnost při umisťování kočiček. Pro kočičky by útulek měl představovat pouze přechodnou zastávku na cestě za bezpečným a láskyplným domovem, a proto se snažíme spolupracovat především s takovými organizacemi, které se aktivně snaží nalézt kočičkám nové rodiny a které jsou ve svém snažení efektivní. 

Do akcí, které pořádáme, nezařazujeme a nebudeme zařazovat útulky podvodné, nepoctivé a takové, se kterými je spojena řada negativních a dosud neobjasněných kauz.

Jak si vybrat útulek, který budu podporovat?

Přehled podporovaných útulků 

Základní doporučení, jak si vybrat útulek, kterému budete chtít pomáhat 

Všem účastníkům celoroční aukce z celého srdce děkujeme!