Dvacku za dvacku

RÁDI BYSTE POMOHLI OPUŠTĚNÝM KOČKÁM? JDE TO I S MÁLEM.


(Variabilní symbol 2020, ve zprávě pro příjemce ,,dar dvacku za dvacku")
Jak? Zasláním minimálně 20 Kč.
Proč? Abychom pomohli opuštěným kočičkám!
Komu? V průběhu března 2019 pro Konečně šťastný domov
Kam? Na transparentní účet č. 2000954719/2010

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY DVACKY ZA DVACKU:

dvacka

diagram
O ČEM TO VLASTNĚ JE?

Hlavní myšlenkou této akce je spojit spoustu malých gest jednotlivců do velkého skutku skupiny lidí, kteří se rozhodli otevřít svá srdce za účelem pomoci opuštěným kočičkám v útulcích. Dvacka v rukou jednotlivce nic moc neznamená, v rukou skupiny však znamená mnoho. Dvacka znamená jednu konzervičku a tedy i jednu najedenou kočičku


Jedná se o unikátní projekt, pomocí kterého bychom rádi pomohli útulkům, depozitům a dalším organizacím zaměřujícím se na pomoc opuštěným a týraným zvířatům. Hlavní myšlenkou je fakt, že dvacetikoruna v rukou jednotlivce nic moc neznamená, ovšem v rukou velké skupiny lidí dokáže opravdu mnoho. Pošlete dvacku vybrané organizaci, která aktuálně potřebuje podpořit, a sejde-li se nás alespoň tisíc, přispějeme společně 20 000 Kč pro dobrou věc. Otevřeme svá srdce a pojďme společně pomoci zvířátkům, která v životě neměla tolik štěstí!

 
KAŽDÝ MĚSÍC PROPAGUJEME JINÝ ÚTULEK

 

Poznámka: Nejedná se o veřejnou sbírku. Při této akci nevybíráme od účastníků žádné finanční prostředky. Jedná se pouze o propagaci vybraného útulku s cílem podpořit jej a informovat účastníky o možnostech, jak pomoci. Všem účastníkům z celého srdce děkujeme!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Je CAT-MANIA neziskovou organizací?

Ne. CAT-MANIA vznikla jako komunita milovníků koček na facebooku a v současné době se dostáváme i za hranice sociálních sítí. Jsme skupina dobrovolníků, která se rozhodla pomáhat organizacím, pečujícím o opuštěné a týrané kočky. Naše aktivity děláme ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. V současné době svými projekty podporujeme celkem 84 různých útulků, depozit a organizaíc pečující o opuštěná zvířata. Počet našich členů ve skupině Cat-mania kočičí povídání překročil hranici 12 500 a ve skupině Cat-mania celoroční aukce 7 900.

Máte  pro svoji činnost povolenou veřejnou sbírku?

Ne, pro svoji činnost povolení veřejné sbírky nepotřebujeme. Skupina CAT-MANIA není právním subjektem.  Jako facebooková komunita nepořádáme veřejné sbírky ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), neboť NESHROMAŽDUJEME FINANČNÍ PROSTŘEDKY, což je jedna z podstatných náležitostí veřejné sbírky. 

Nevlastníme žádný bankovní účet, nemáme pokladničky ani jsme nezřídili pokladnu, kam by bylo možno složit finanční prostředky v hotovosti. Nedisponujeme sami naprosto žádnými finančními prostředky a tudíž ani není možné, abychom například vedli účetnictví. 

Jsme milovníci koček, kteří se jen a pouze snaží podporovat transparentní neziskové organizace (právní subjekty), jejichž předmětem činnosti je péče o kočky bez domova. Členové naší komunity si sami zvolí, zda a kterou neziskovou organizaci podpoří a posílají finanční prostředky (dary) přímo na transparentní účty těchto organizací. Je na těchto organizacích, aby dary využívaly v souladu s platnými právními předpisy a zahrnuly je do svého účetnictví. 

K pouhé propagaci jednotlivých neziskových organizací naše komunita žádné povolení dle zákona nepotřebuje.

Půjde můj dar opravdu na opuštěné kočičky?

Ano, celá částka, kterou se v rámci našich akcí rozhodnete útulkům věnovat putuje přímo na jejich transparentní účty, kde můžete sledovat on-line, jak útulky s těmito financemi hospodaří. Protože většina z nás však nemá přesnou představu a osobní zkušenost s tím, co péče o bezprizorní zvířata obnáší, doporučujeme sledovat stránky a aktuality jednotlivých organizací, které Vám nejlépe vysvětlí, co bylo potřeba uhradit a jakým způsobem o zvířata pečují.

Mějte prosím na paměti, že nutné hospodaření útulku neznamená jen opakované hrazení veterinárních faktur a nákup krmiva. Útulky jsou nuceny hradit též náklady na svůj provoz a většina z útulků část svých prostředků rovněž investuje za účelem jejich zhodnocení (nákup věcí do charitativního krámku, nákup reklamních předmětů, financování marketingových akcí apod.).

Útulky, které vedle péče o zvířata  investují i do svého rozvoje a marketingu tak mohou růst a do budoucna zachránit o to více opuštěných kočiček. 

Podle čeho vybíráte útulky do aukcí?

Dbáme na své osobní zkušenosti s jednotlivými organizacemi a na doporučení našich členů. Organizace, které jsme v důsledku nedostatku časových kapacit a vysoké vzdálenosti nemohli navštívit osobně, zpravidla navštívil nebo pravidelně navštěvuje některý z našich členů.

Útulky, které se chtějí naší akce zúčastnit, musejí disponovat transparentním účtem a to jednak z organizačních důvodů, jednak kvůli tomu, aby se naši členové mohli sami přesvědčit, že jejich dar dorazil tam, kam má a že je s ním naloženo správně. Nejprve se tedy vždy díváme, zda organizace transparentní účet má a jakým způsobem se svými financemi hospodaří.

Dále sledujeme jejich aktivity na webových stránkách a na sociálních sítích a navazujeme s představiteli útulků osobní korespondenci. Schopnost a snaha efektivně komunikovat s veřejností je jedním ze základních pilířů, na kterém stojí úspěšná organizace. Jsme přesvědčeni o tom, že organizace, která se svými současnými a potenciálními dárci nekomunikuje a která se nesnaží aktivně získat finanční prostředky pro svoji činnost, není z dlouhodobého hlediska udržitelná.  

Mezi kritéria, která dále sledujeme, patří například prostředí, ve kterém se kočičky nacházejí, způsob péče o zvířata, filosofie a cíle útulku, zabezpečení karantény a úspěšnost při umisťování kočiček. Pro kočičky by útulek měl představovat pouze přechodnou zastávku na cestě za bezpečným a láskyplným domovem, a proto se snažíme spolupracovat především s takovými organizacemi, které se aktivně snaží nalézt kočičkám nové rodiny a které jsou ve svém snažení efektivní. 

Do akcí, které pořádáme, nezařazujeme a nebudeme zařazovat útulky podvodné, nepoctivé a takové, se kterými je spojena řada negativních a dosud neobjasněných kauz.

Jak si vybrat útulek, který budu podporovat?Přehled podporovaných útulků 

Základní doporučení, jak si vybrat útulek, kterému budete chtít pomáhat 

Všem účastníkům Dvacky za dvacku z celého srdce děkujeme!