Dvacku za dvacku

Rádi byste pomohli opuštěným kočkám? JDE TO I S MÁLEM. Zůčastněte se našeho projektu DVACKU ZA DVACKU:

diagram

O ČEM TO VLASTNĚ JE?

Hlavní myšlenkou této akce je spojit spoustu malých gest jednotlivců do velkého skutku skupiny lidí, kteří se rozhodli otevřít svá srdce za účelem pomoci opuštěným kočičkám v útulcích. Dvacka v rukou jednotlivce nic moc neznamená, v rukou skupiny však znamená mnoho. Dvacka znamená jednu konzervičku a tedy i jednu najedenou kočičku


Jedná se o unikátní projekt, pomocí kterého bychom rádi pomohli útulkům, depozitům a dalším organizacím zaměřujícím se na pomoc opuštěným a týraným zvířatům. Hlavní myšlenkou je fakt, že dvacetikoruna v rukou jednotlivce nic moc neznamená, ovšem v rukou velké skupiny lidí dokáže opravdu mnoho. Pošlete dvacku vybrané organizaci, která aktuálně potřebuje podpořit, a sejde-li se nás alespoň tisíc, přispějeme společně 20 000 Kč pro dobrou věc. Otevřeme svá srdce a pojďme společně pomoci zvířátkům, která v životě neměla tolik štěstí!

 
KAŽDÝ MĚSÍC PROPAGUJEME JINÝ ÚTULEK

 


POKUD SE CHCETE ZŮČASTNIT PROJEKTU, NAVŠTIVTE OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU:

dvacka

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Je CAT-MANIA neziskovou organizací?

Ne. CAT-MANIA vznikla jako komunita milovníků koček na facebooku a v současné době se dostáváme i za hranice sociálních sítí. Jsme skupina dobrovolníků, která se rozhodla pomáhat organizacím, pečujícím o opuštěné a týrané kočky. Naše aktivity děláme ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. V současné době svými projekty podporujeme celkem 90 různých útulků, depozit a organizaíc pečující o opuštěná zvířata.  

Máte  pro svoji činnost povolenou veřejnou sbírku?

Ne, pro svoji činnost povolení veřejné sbírky nepotřebujeme. Skupina CAT-MANIA není právním subjektem. Jako facebooková komunita nepořádáme veřejné sbírky ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), neboť NESHROMAŽDUJEME FINANČNÍ PROSTŘEDKY, což je jedna z podstatných náležitostí veřejné sbírky. 

Nevlastníme žádný bankovní účet, nemáme pokladničky ani jsme nezřídili pokladnu, kam by bylo možno složit finanční prostředky v hotovosti. Nedisponujeme sami naprosto žádnými finančními prostředky a tudíž ani není možné, abychom například vedli účetnictví. 

Jsme milovníci koček, kteří se jen a pouze snaží podporovat transparentní neziskové organizace (právní subjekty), jejichž předmětem činnosti je péče o kočky bez domova. Členové naší komunity si sami zvolí, zda a kterou neziskovou organizaci podpoří a posílají finanční prostředky (dary) přímo na transparentní účty těchto organizací. Je na těchto organizacích, aby dary využívaly v souladu s platnými právními předpisy a zahrnuly je do svého účetnictví. 

K pouhé propagaci jednotlivých neziskových organizací naše komunita žádné povolení dle zákona nepotřebuje.

Půjde můj dar opravdu na opuštěné kočičky?

Ano, celá částka, kterou se v rámci našich akcí rozhodnete útulkům věnovat putuje přímo na jejich transparentní účty, kde můžete sledovat on-line, jak útulky s těmito financemi hospodaří. Protože většina z nás však nemá přesnou představu a osobní zkušenost s tím, co péče o bezprizorní zvířata obnáší, doporučujeme sledovat stránky a aktuality jednotlivých organizací, které Vám nejlépe vysvětlí, co bylo potřeba uhradit a jakým způsobem o zvířata pečují.

Mějte prosím na paměti, že nutné hospodaření útulku neznamená jen opakované hrazení veterinárních faktur a nákup krmiva. Útulky jsou nuceny hradit též náklady na svůj provoz a většina z útulků část svých prostředků rovněž investuje za účelem jejich zhodnocení (nákup věcí do charitativního krámku, nákup reklamních předmětů, financování marketingových akcí apod.).

Útulky, které vedle péče o zvířata  investují i do svého rozvoje a marketingu tak mohou růst a do budoucna zachránit o to více opuštěných kočiček. 

Podle čeho vybíráte útulky do aukcí?

Dbáme na své osobní zkušenosti s jednotlivými organizacemi a na doporučení našich členů. Organizace, které jsme v důsledku nedostatku časových kapacit a vysoké vzdálenosti nemohli navštívit osobně, zpravidla navštívil nebo pravidelně navštěvuje některý z našich členů.

Útulky, které se chtějí naší akce zúčastnit, musejí disponovat transparentním účtem a to jednak z organizačních důvodů, jednak kvůli tomu, aby se naši členové mohli sami přesvědčit, že jejich dar dorazil tam, kam má a že je s ním naloženo správně. Nejprve se tedy vždy díváme, zda organizace transparentní účet má a jakým způsobem se svými financemi hospodaří.

Dále sledujeme jejich aktivity na webových stránkách a na sociálních sítích a navazujeme s představiteli útulků osobní korespondenci. Schopnost a snaha efektivně komunikovat s veřejností je jedním ze základních pilířů, na kterém stojí úspěšná organizace. Jsme přesvědčeni o tom, že organizace, která se svými současnými a potenciálními dárci nekomunikuje a která se nesnaží aktivně získat finanční prostředky pro svoji činnost, není z dlouhodobého hlediska udržitelná.  

Mezi kritéria, která dále sledujeme, patří například prostředí, ve kterém se kočičky nacházejí, způsob péče o zvířata, filosofie a cíle útulku, zabezpečení karantény a úspěšnost při umisťování kočiček. Pro kočičky by útulek měl představovat pouze přechodnou zastávku na cestě za bezpečným a láskyplným domovem, a proto se snažíme spolupracovat především s takovými organizacemi, které se aktivně snaží nalézt kočičkám nové rodiny a které jsou ve svém snažení efektivní. 

Do akcí, které pořádáme, nezařazujeme a nebudeme zařazovat útulky podvodné, nepoctivé a takové, se kterými je spojena řada negativních a dosud neobjasněných kauz, či spolky, které nejsou ochotny slušnou formou komunikovat s dárci.


Poznámka: Nejedná se o veřejnou sbírku. Při této akci nevybíráme od účastníků žádné finanční prostředky. Jedná se pouze o propagaci vybraného útulku s cílem podpořit jej a informovat účastníky o možnostech, jak pomoci.  Zasláním finančních prostředků na transparentní účet automaticky souhlasíte se zveřejněním údajů uvedených v transparentních účtech.Všem účastníkům z celého srdce děkujeme! 

Co Vás zajímá

Již jsme pomohli
2020

ŘÍJEN
Fousek z.s. (probíhá)


ZÁŘÍ
Azyl pro oupštěné kočky Lucky (17 419)


SRPEN
Felisicat (25 405)


ČERVENEC
Opuštěná a léčebná zvířata (16 992)


ČERVEN
Teplické kočky (42 729)


KVĚTEN
Kočičí oči Kolín (tba)

DUBEN
Opuštěné kočičí tlapky (19 025)

BŘEZEN
Zvíře v tísni (20 715)

ÚNOR
FELITI (138 401)


LEDEN
Alfonz Úmonín (18 677)

2019

PROSINEC
Světluška  (35 872)


LISTOPAD
Písecké kočky (26 636)

ŘÍJEN
Anidef (19 437)

ZÁŘÍ
Kočičí sen (19 812)


SRPEN
Depozitum Píšánek LOZ (26 777)


ČERVENEC
Láskou ke kočkám (12.047)


ČERVEN
Kočičí domov sluníčko (29.006)


KVĚTEN
Bez maminky (22.587)

DUBEN
KasPro (33.439)

BŘEZEN
Konečně šťastný domov (34.197)

ÚNOR
Neposedné tlapky (41.990)


LEDEN
Kočky Bruntál (17.637)2018

PROSINEC
Spolek Jasmína (25.135,77)

LISTOPAD:

ŘÍJEN:

ZÁŘÍ:
 

SRPEN:

ČERVENEC:

ČERVEN:

KVĚTEN:

DUBEN:

BŘEZEN:

ÚNOR:

LEDEN:

CELKEM za rok 2018
227.185,06