FELITI KASTRUJE „NA PLNÉ KOULE“

29-11-2017
TOULAVÉ KOČKY U NÁS

Po celé ČR, a to nejen ve vesnicích, ale i ve městech, žijí kolonie koček bez domova, které se nekontrolovatelně množí. Drtivá většina z nich nechává okolní lidi lhostejné. Že je situace vážná, o tom hovoří situace v českých útulcích a zkušenost lidí, kteří tyto útulky provozují, lidí, kteří pečují o venkovní a bezprizorní zvířata, krmí kolonie venkovních koček a realizují kastrační programy ve městech. Za dobu, po kterou se pohybuji v charitativní činnosti pro útulky, neustále slyším, jak je situace čím dál horší, jak jsou útulky plné, nepřijímající, a jak kapacitně nemohou vyhovět tak, jak by bylo potřeba. Prioritou by proto mělo být nalezení řešení této situace. Počty toulavých koček se neustále mění, každým rokem se rodí další a další a naopak mnoho z nich umírá a na nemoci, zranění, či končí pod koly aut. K této situaci přispívá ve velké míře neinformovanost lidí, kteří nechají svoje nekastrované kočky t
oulat venku, nebo drobní množitelé, kteří bez rozmyslu chrlí ročně desetitisíce dalších koťatsk2  


V ČR funguje zoufale málo státních útulků a péče státu o tyto zvířata je prakticky nulová, města a obce na péči o tyta zvířata téměř nepřispívají. O bezprizorní a zraněné kočky tak pečují zejména soukromé útulky a depozita, která hradí péči o tyto kočky z vlastní kapsy, nebo z finančních prostředků, které obdrží od dárců prostřednictvím darů, nebo prodejem svých výrobků. Shánějí peníze, kde se dá, volný čas a volné víkendy téměř neznají, vše se točí okolo péče o nemocná zvířata, výroby předmětů do charitativních bazárků, aukcí, internetových obchůdků či prodejních akcí samotných. Peníze stačí sotva na krmivo a zdravotní výdaje, málokdy již na provoz kastračních programů, které má pouze několik útulků u nás.

CHOVATELÉ POMÁHAJÍ

Alena Pávková je chovatelkou mainských mývalích koček, která ovšem velkou měrou pomáhala bezprizorním kočkám. Ve snaze pomoci tam, kde celá problematika přemnožených koček začíná – u bezcílného množení - přišla s nápadem prvního kastračního programu, který nebude provozovat útulek či město. Oslovila Cat-Manii, která organizuje několik projektů na pomoc s financováním útulků a depozit s prosbou o spolupráci. V červenci 2016 tak vznikl kastrační program FELITI.

Feliti je kastrační program, který se zaměřuje na kastrace volně žijících koček. Pomáhá hradit kastrace lidem, kterým osud volně žijících koček není lhostejný, jsou schopni kočky odchytit, odvézt na kastraci a poskytnout jim základní péči po zákroku. Feliti spolupracuje s celou řadou veterinárních lékařů po celé ČR, kteří tyto kastrace po předběžné dohodě provádějí. Veškeré platby za faktury hradí přímo Feliti ze svého transparentního účtu. Příběhy a fotografie všech kastrovaných koček následně Feliti zveřejňuje na svých webových i facebookových stránkách.

HLAVNÍ PRIORITY KASTRAČNÍHO PROGRAMU FELITI

Feliti je zapsaný spolek, veškeré získané finanční prostředky putují na kastrace, odchytové klece a zdravotní péči. Feliti je plně transparentní, disponuje s transparentním účtem a transparentním sbírkovým účtem. Finanční prostředky Feliti získává od bez názvudárců – dobrovolníků zasláním darů či prostřednictvím aukcí a od partnerů a sponzorů.

Za rok a půl své činnosti Feliti kastrační program pomohl zajistit financování kastrací 450 koček a kocourů. Feliti se aktivně snaží získávat finanční prostředky, ale potřebuje pomoc i od vás – lidí. V současné chvíli je kastrační program tak populární, že peníze na účtech získané od dárců a sponzorů začínají docházet. Jakákoliv sebemenší částka, kterou můžete oželet a zaslat, pomůže. Pokud chcete pomoci dobré věci a zlepšit kvalitu volně žijících koček, svůj dar můžete zaslat na sbírkový transparentní účet: 99775550/2010. Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.felitikastruje.cz.Více slov o Feliti kastračním programu najdete v rozhovoru se zakladatelkou programu, paní Alenou Pávkovou.

Jak vznikla myšlenka pomáhat bezprizorním kočkám?

Mám s dcerou více než 12 let chovatelskou stanici mainských mývalích koček. Za tuto dobu jsme měli pouze 12 vrhů. Je to hodně málo na chovatelskou stanici, ale přesto jsme svou troškou přispěli do mlýna (dnes již tak přemnožených) koček. Když jsme ještě bydleli v Karlových Varech, hodně jsme vypomáhali v útulku pro kočky. Po přestěhování do Prahy jsem chtěla v pomoci pokračovat, ale sama jsem si netroufala útulek či depozitum založit, a s útulky, které jsem znala, jsem nenašla společnou řeč. A tak se řízením osudu zrodil projekt FELITI kastruje.

Proč zrovna kastrační program?

Už ve Varech se hodně přes útulek řešily kastrace. Vždy jsem to vnímala, jako jednou možnou konstruktivní cestu k řešení přemnožených koček. Útulků a depozit je v republice hodně, ale prioritou většiny z nich je léčit, krmit a pečovat o zdraví koček. Vzhledem k tomu, že v ČR existují pouze dva státní útulky a ostatní spolky dotují péči o kočky z vlastních peněz a darů, na kastrace jim peníze nezbývají. Chyběl tu kastrační program, který by nepřímo pomáhal útulkům s kastrací toulavých a opuštěných koček – proto vznikl program Feliti, který se zaměřuje „POUZE“ na kastrace.Co je hlavní myšlenkou Feliti kastruje?

Hlavní myšlenkou FELITI kastruje je řešit situaci bezprizorních a toulavých koček, které nikomu nepatří, tudíž za ně nikdo nechce a nemůže nést zodpovědnost. Krmičky, které se rekrutují z řad důchodkyň a k mému překvapení také mladých maminek, mají sotva na jídlo a nezbytné ošetření pro tyto kočky (odčervení, v lepším případě odblešení). To je jejich priorita. Na kastraci ze svých příjmů už opravdu nemají prostředky.


Jakým způsobem „Feliti kastruje“ funguje?

Na začátku jsem si udělala představu, jak by projekt měl fungovat a držím se ho. Hradíme pouze kastrace a případný zákrok v tlamičce (zlomené nebo zanícené zuby). Případný zájemce nám napíše (podrobný postup je uveden na našich webových stránkách www.felitikastruje.cz) a pokud splňuje všechny podmínky programu, písemně mu odsouhlasíme kastraci. Současně posíláme avizo vybranému veterináři, kterého informujeme kdo (konkrétní jméno) a s kolika kočkami na kastraci přijde. Pak už se žadatel domluví přímo s veterinářem na termínu kastrace. Na závěr nám žadatel zašle fotografie a příběh kastrované kočičky, které následně zveřejníme na našich webových a facebookových stránkách. Po obdržení faktury kastraci uhradíme přímo veterinárnímu lékaři.Jak „FEliti kastruje“ získává finanční prostředky na kastrace toulavých koček?

Náš program je plně závislý na darech od lidí a sponzorů. Finanční prostředky získáváme hlavně z aukcí ve skupině Cat-mania celoroční aukce, kde dražíme nejen věci, které seženeme sami, ale hlavně v náš prospěch vkládají věci do aukcí naši přátelé, podporovatelé, ale i nám neznámi lidé, kteří věří našemu programu. Současně oslovujeme firmy s nabídkou spolupráce ve formě sponzoringu a zaslání finančních darů. Podařilo se nám mimo jiné přesvědčit o potřebnosti a smysluplnosti našeho kastračního programu firmu DM drogerie, kde jsme se za pomoci milovníků koček probojovali do finále jejich výročního projektu a získali od nich příspěvek ve výši 100.000 Kč. To je velká věc, která se nám podařila. Vzhledem k tomu, že měsíčně kastrujeme desítky koček, peníze z účtu rychle ubíhají, a samozřejmě hledáme další dárce a jsme vděční za jakoukoliv sebemenší pomoc. Všechny peníze dárců jsou určené na kastrace a zdravotní péči, finanční toky se uskutečňují prostřednictvím dvou transparentních účtů (jeden na aukce, druhý sbírkový) a program je tak plně transparentní. Všichni mohou sledovat jak příjmy, tak výdaje a vědí, kam jejich peníze putují. Na tom si velmi zakládáme.
stovka

Co vše obnáší práce na tomto programu?

Za tímto programem jsou hodiny a hodiny práce nejen mojí, ale i Zuzky Goišové, která se nám stará o web a je pro mě i konzultantkou všech mých nápadů. Dalším členem teamu je Jana Kozlovská, která zajišťuje veškerou evidenci v tabulkách, hlídá přísliby a peníze na účtu (abychom kastrace měli peníze) a chystá podklady pro účetnictví. Nově k nám přibyla děvčata Veronika a Lenka, které se starají o instargam, twitter a tvorbu letáků. Ale hodně lidí nám také pomáhá s jednotlivými akcemi. Nebudu je tu jmenovat, nerada bych na někoho zapomněla. Ale plánů je hodně a rádi mezi sebou samozřejmě uvítáme další pracovité milovníky koček, hodí se nám každá ruka navíc.

Jak dlouho „FELITI kastruje“ funguje?

Program funguje od června 2016. Původně jsem si myslela, že to bude jen krátkodobý projekt, kdy vydražím věci, které jsem dostala od kamarádek a žádný útulek je nechtěl (z těch, které jsem oslovila), ale teď se zdá, že to bude projekt dlouhodobý a myslím, že i velmi úspěšný a smysluplný.

Kolik bylo vykastrovaných koček?450
Je to číslo, které se každým dnem mění. Když jsme začali, mojí metou bylo vykastrovat 50 koček do konce roku. Toto číslo jsme bohatě překročili. K dnešnímu dni, tedy k 18 měsícům fungování jsme někde na čísle 450 vykastrovaných koček a kocourů. Než se program dostal do povědomí lidí a získal finanční prostředky na kastrace, byl počet kastrovaných koček samozřejmě menší, ale v současné době přichází denně žádosti o pomoc nebo alespoň radu. Přes zimu se počet kastrovaných koček zmenšuje, ale o to víc potřebujeme jakoukoliv pomoc se získáváním finančních prostředků, abychom se mohli připravit na jaro, kdy je „kočičí boom“ a kastrace sotva stíháme. 

Když se díváte na fotografie a příběhy vykastrovaných koček, co tě napadá?

Nejdříve hrdost na to, co jsme dokázali – FELITI a hlavně všichni, kteří jsou v terénu, bez ohledu na svůj volný čas, rodinu, přátele, koníčky a někdy i na vlastní zdraví, neúnavně odchytávají, léčí a krmí stovky koček. Ale také marnost nad marnost nad lhostejností a hlavně hloupostí lidí, kteří nechávají kočičce “ty jedny koťátka“, kocourkovi by nemohly udělat „aby ho připravili o to jeho mužství“, vypouštění nekastrovaných koček a kocourů bez ohledu na důsledky a spoustu pověr, mýtů a neinformovanosti, které se nedaří mezi lidmi vyvrátit. Výsledkem toho všeho jsou přemnožené, často zubožené, nemocné, hladové kočky, které si samy takový osud nevybraly. Každoročně přibývá množství takových koťat, která končí hladová, nemocná, či pod koly aut.

Je nějaký konkrétní příběh, který se vás silně dotkl?

Všechny příběhy koček se mě nějakým způsobem dotknou. Ale nejvíc asi případ starého muže, který bydlí kousek u Prahy a který měl doma hodně koček. Paní Hanka chtěla těmto kočkám pomoci, ale ke svému zděšení zjistila, že za domem je zahrada posetá křížky. Když zjistila, že jsou to hrobečky koček, téměř se zhroutila. Kočičky se tu nemají úplně špatně, bydlí vedle restaurace, tak hlady netrpí a mají kde spát. Sužuje je však velký počet narozených koťat. Letos jich bylo extrémní množství a některé kočky zde porodily už svůj letošní třetí vrh! Koťata mají situaci mnohem horší a nedokáží přežít. Nejhorší je pro ně střet s některými lidmi, kteří dokáží vzít malá koťata od mámy a vyhodit je do popelnice. Hanka s naší pomocí tohle kočičí peklo proměnila v místo, kde se bude dát kočkám normálně žít.

Co máš v plánu do budoucna?

Plány mám velké. Právě jsme odstartovali projekt „Zima vlídná ke kočkám“, kdy aktivně oslovujeme a hledáme sponzory a dárce, kteří by pomohli zajistit krmení pro kolonie koček po celé ČR, kde jsme kastrovali. Jsou to volně žijící kolonie koček, které nikomu nepatří a jejich obživu zajišťují tzv. „krmičky“ – hodní lidé, kteří se snaží zajistit a distribuovat krmení a základní potřeby, například polysterenové zateplené boudy do těchto míst, aby tyto kočky neuhynuly hlady a zimou. Neustále oslovujeme 0101sponzory, hledáme nové a nové zdroje peněz, aby tento projekt mohl pokračovat. Je to každodenní práce. Také jsme vytvořili mapu spolupracujících veterinářů, mapu útulků, které mají kastrační program a také tvoříme mapu obcí a měst s kastračním programem. S nápadem „Zima vlídná ke kočkám“ přišel nápad udělat orientační mapu lokalit, kde se zdržuje větší množství divokých koček, které krmí dobrovolnice. Bude tak jednoduché tam nasměrovat dárce s krmením. Plánů mám hodně, bohužel času je málo. A proto bychom mezi sebou uvítali někoho, kdo by nám chtěl s našimi plány pomoci. Bohužel můžeme nabídnout jen naši úctu a vděk za poskytnutou pomoc a také dobrý pocit z charitativní práce pro kočky, protože na kastračním programu pracují všichni bez nároku na odměnu. Jejich práce a čas je investicí do kvalitního života toulavých koček.

V zimě se tolik nekastruje, pracuje na něčem v této době?

Je to doba krátkého odpočinku. Čas na účetnictví, hledání novým zdrojů peněz a v současné době hledání nových podobně smýšlejících lidí, kteří by nám pomohli. Začínám rozpracovávat naše další nápady, které přicházejí v souvislosti s činností programu, jedním z nich je e-shop FELITI, který už dostává konkrétní obrysy.

Jak mohou lidé pomoci s podporou kastračního programu?

Lidé nám mohou pomoci mnoha způsoby. Jsou ale dva stěžejní – propagace a osvěta a pak samozřejmě zasláním jakékoliv částky ve prospěch našeho programu. Bohužel bez peněz to nejde. Mnoho lidí nemá moc peněz, ale programu pomůže jakákoliv sebemenší částka. Každá koruna se počítá a pomůže. Čím víc peněz seženeme, tím více koček vykastrujeme a tím méně se narodí nechtěných koťat. Podle mě je kastrace jediná cesta k zastavení kočičí spirály. Čím více koček vykastrujeme, tím méně koček se dostane ve špatném stavu do útulků, které pak budou mít více prostoru, času a prostředků pro svoje stávající svěřence. Teď jsem se trochu zasnila, takto by to mohlo být, ale realita je bohužel otřesná.

Co bys na závěr vzkázala lidem?

Nebuďte lhostejní ke svému okolí. A to nejen ke kočkám a jiným zvířatům, ale i k lidem, dětem a starším občanům. Všichni si zaslouží váš respekt a úctu. Kočky, ty úžasné bytosti vám to tisíckrát vrátí. A můžete-li, POMÁHEJTE.