Zakladame1Ze začátku bychom se měli ujistit, že opravdu máme chovnou kočičku a ne kočičku tzv. na mazlíka - s povinností vykastrovat v určitém věku. V některých případech chovatel přístoupí na možnost, kdy z mazlíka udělá chovnou kočku a majitel doplatí rozdíl. 

Vybereme si Základní organizaci ("ZO") kam bychom chtěli patřit, rozhodujeme se dle blízkosti našemu bydlišti, zda pořádá výstavy nebo dle doporučení.

 Seznam ZO najdete zde

Pokud máte vybráno, zašlete žádost o přijetí jednateli ZO a čekejte na odpověď, jednatel, či jeho zástupce následně zašle přihlášku a poprosí Vás o vyplnění. 

přihláška

ZO Vám pak vydá Členský průkazčlenský průkazChovatelská stanice (dále CHS) je chráněné jmenné označení, přiznávané chovateli koček organizovanému

v ČSCH. Opravňuje jej k provádění plemenitby koček v souladu s platnými chovatelskými předpisy.

Majitelem CHS se může stát řádný člen ČSCH starší 18 let (mladý chovatel po dosažení 15 let jen s

písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce).

CHS je osobním vlastnictvím chovatele a stejný název nesmí být v rámci FIFe v ochranné době užíván jiným

chovatelem.Zde se můžete podívat, zda Vámi vybraná jména již nejsou použita

Název CHS nesmí být delší než 15 znaků včetně mezer mimo kódu CZ, nesmí obsahovat EMS kód nebo 
jakoukoliv jinou zkratku plemene, jméno plemene nebo výraz pro chovatelskou stanici (např. cattery) v 
jakémkoliv jazyce.


Chovatel má právo vlastnit pouze jednu CHS a její název je neměnný.

O přiznání chráněného názvu CHS chovatel požádá plemennou knihu s dostatečným předstihem před

uskutečněním prvního odchovu. Na formuláři vydávaném plemennou knihou chovatel uvede 6 návrhů

možných názvů CHS v požadovaném pořadí. Žádost o zřízení chovatelské stanice koček

Plemenná kniha zprostředkuje za příslušný poplatek registraci CHS pod jedním z navržených názvů v

sekretariátu FIFe. Chovateli vystaví písemné osvědčení a přidělí evidenční číslo. Dodatečná oprava nebo

změna již provedené registrace není přípustná, s výjimkou nápravy technické chyby (zaviněné orgánem

FIFe nebo ČSCH).

Poplatek za registraci CHS je 1.800,- 

Mezinárodní ochrana názvu CHS registrací sekretariátem FIFe je povinná. Právo užívat chráněný název CHS

nastává okamžikem zapsání do mezinárodní knihy chovatelských stanic FIFe.

Celý název CHS je chovatel povinen uvádět u všech svých odchovů.

Vlastnictvím CHS se rozumí přiznání chráněného názvu CHS včetně jeho mezinárodní registrace

sekretariátem FIFe.

Odchovávat koťata bez vlastnictví CHS nebo pod jménem CHS jiného chovatele je nepřípustné.


Zdroj: Chovatelský řád ČSCH-SCHK