Feliti za dva roky své činnosti vykastrovalo již 1000 koček

FELITI KASTRUJE. Tak se jmenuje kastrační program, který provozuje chovatelka mainských mývalých koček paní Alena Pávková. Ve snaze pomoci tam, kde celá problematika přemnožených koček začíná – u bezcílného množení - přišla s nápadem prvního kastračního programu, který nebude provozovat útulek či město. Oslovila Cat-Manii, která organizuje několik projektů na pomoc s financováním útulků a depozit s prosbou o spolupráci. V červenci 2016 tak započala činnost tohoto úžasného projektu. 42300952 2039059573071089 3970402428532031488 n


Feliti je kastrační program, který se zaměřuje na kastrace volně žijících koček. Pomáhá hradit kastrace lidem, kterým osud volně žijících koček není lhostejný, jsou schopni kočky odchytit, odvézt na kastraci a poskytnout jim základní péči po zákroku. Feliti spolupracuje s celou řadou veterinárních lékařů po celé ČR, kteří tyto kastrace po předběžné dohodě provádějí. Veškeré platby za faktury hradí přímo Feliti ze svého transparentního účtu. Příběhy a fotografie všech kastrovaných koček následně Feliti zveřejňuje na svých webových i facebookových stránkách. Feliti je zapsaný spolek, veškeré získané finanční prostředky putují na kastrace, odchytové klece a zdravotní péči. Feliti je plně transparentní, disponuje s transparentním účtem a transparentním sbírkovým účtem. Finanční prostředky Feliti získává od dárců – dobrovolníků zasláním darů či prostřednictvím aukcí a od partnerů a sponzorů.

Za dva roky své činnosti Feliti kastrační program pomohl zajistit financování kastrací již 1000 koček a kocourů. Feliti se aktivně snaží získávat finanční prostředky, ale potřebuje pomoc i od vás – lidí. V současné chvíli je kastrační program tak populární, že peníze na účtech získané od dárců a sponzorů začínají docházet. Jakákoliv sebemenší částka, kterou můžete oželet a zaslat, pomůže. Pokud chcete pomoci dobré věci a zlepšit kvalitu volně žijících koček, svůj dar můžete zaslat na sbírkový transparentní účet: 99775550/2010. Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.felitikastruje.cz.