JAKOU FUNKCI MAJÍ LEDVINY?

Všichni savci, aby mohli fungovat, potřebují přijímat potravu a vodu. Ve střevech se potrava natráví na živiny a odpadní látky (část stravy se znehodnotí následkem činnosti mikroflóry). Krev živiny a vstřebané škodlivé látky dopraví do jater, která je zpracují a detoxikují. Při dalších metabolických pochodech v těle vznikají znovu odpadní látky. Všechny tyto zplodiny organismus musí vyloučit, aby se jimi nezahltil. Odpadní látky se odstraní hlavně žlučovou a močovou cestou, minoritně se vyloučí jinak (např. potem).
veterinarni diety ledviny
Životně důležitou „čistící“ součástí organismu jsou proto ledviny. Kromě odvodu zplodin a cizorodých látek regulují stav tekutin v těle, podílejí se na udržování rovnovážného pH a hladiny elektrolytů v krvi. Kromě toho v ledvinné tkáni vznikají důležité působky, funkčně důležité pro tvorbu krvinek, regulaci krevního tlaku, udržování hladiny vápníku a podobně.

ANATOMIE LEDVINY

Ledviny jsou složeny z mnoha jednotlivých tělísek (funkčních jednotek) odpovědných za filtraci krve a regulaci hladiny důležitých látek. Ledvinná funkční jednotka se nazývá nefron. Nefron je složen z filtračního tělíska (glomerulu), což je klubíčko cévních kapilár v pouzdru (Bowmanovo), které chytá a svádí filtrát do odvodného („odpadního“) kanálku. V kanálku dochází k zpětnému vstřebávání důležitých přefiltrovaných látek, iontů a vody. Na základě výměny různě nabitých částic se zde pomáhá udržovat správná acidobazická rovnováha (pH krve). Kanálky se sbíhají do větších sběrných kanálků, které ústí do ledvinné pánvičky a močovodu.

KOČKY JSOU NA TOM HŮŘ

Chronické selhání ledvin se vyskytuje více u koček než u psů, protože kočky jsou původně pouštní zvířata, která málo pijí, a jejich moč je přirozeně koncentrovaná. Pokud jsou navíc krmeny suchým nekvalitními granulemi s vysokým obsahem nestravitelných látek, dochází velmi rychle k tvorbě močových kamenů a písku, který poškozuje močové ústrojí. Proto je nutné kočky krmit kvalitním krmivem, jež obsahuje snadno stravitelné bílkoviny a nízký obsah nestravitelných látek a zároveň vytváří kyselou moč (většina močových kamenů se tvoří v moči zásadité.) a zajistit dostatek pití. Psí ledviny obsahují asi 400 000 nefronů, kočky jich mají „jen“ 150 000. Dá se ale říci, že kočičí nefron je „výkonnější“ než psí. Kočičí tělo snáší lépe horší vylučovací ledvinou funkci. U starých koček se často setkáváme s azotémií (laboratorně prokázané nadlimitní nahromadění močoviny a dalších odpadních látek v krvi), která však chování koček výrazně nelimituje z hlediska délky přežití.
1202163.large


DIAGNOSTIKA

Stav, kdy ledvinné tkáně je poškozeno více než 75 %, označujeme jako ledvinné selhání. Ledviny mají totiž ohromnou kompenzační schopnost nahradit nefunkční tkáň zvýšenou filtrací ve zbylých nefronech a to až do uvedené procentuální výše poškození. Poté už funkční tkáň nedokáže zajistit zvýšenou filtrací odvod metabolických zplodin a dochází k intoxikaci a příznakům selhání ledvin.
img illust acuteRenalFailure en
Více než 60% funkční postižení nefronů značí ledvinnou nedostatečnost. Ledviny jsou zatím schopné vyloučit veškeré odpadní látky, ale ztratily schopnost dostatečně zkoncentrovat moč. Dochází k nadměrnému odvodňování organismu. Následkem to se musí výrazně zvýšit příjem tekutin, aby se vykompenzovala ztráta vody močí.

Při zániku 3/4 a více z celkového počtu nefronů se metabolické zplodiny začnou hromadit v krvi a způsobí klinické příznaky ledvinného selhání. Laboratorně nalézáme vyšší hladinu cystatinu C, močoviny, kreatininu, případně fosforu a dalších iontů. Tyto látky se však mohou v krvi hromadit i z jiných příčin, aniž by byly ledviny přímo poškozeny. Neprotéká-li ledvinami z nějakého důvodu krev, nemohou ji ledviny zákonitě vyčistit od škodlivých metabolitů, mluvíme o tzv. pre renální příčině („problém je před ledvinou“). Pokud moč vytvořená ledvinami neopustí tělo, opět stoupá hladina škodlivých metabolitů v krvi (tzv. post renální příčina = problém je za ledvinou). Renální příčina označuje problém v ledvině.

V odlišení těchto stavů je ukryt klíč úspěchu v léčbě. Odborná vyšetření veterináře musí rozpoznat příčinu a tím stanovit vhodnou léčbu. Jednoduchou metodou určení pre renální příčiny je např. stanovení hustoty moči. Pokud totiž ledvinná tkáň je v pořádku, přefiltrovaná tekutina se v odvodných kanálcích zahustí. Pokud tkáň je funkčně poškozena (ledvinná nedostatečnost), pak k zahuštění moči nedochází a organismus ztrácí velké množství tělesných tekutin a hustota moči je nízká, rovna hustotě filtrátu krve získaného v glomerulech. Samozřejmě existují specifičtější testy, které bezpečně odliší stav poškození ledvin od nedostatečného přívodu krve do ledvin.
Při prokázání ledvinného selhání se ještě musí definovat akutnost procesu.

SELHÁNÍ LEDVIN MŮŽEME ROZDĚLIT NA AKUTNÍ A CHRONICKÉ

Akutní selhání vzniká nějaký náhlým inzultem, který sníží její činnost, příčinou může být například nedokrvení ledvin z důvodu šoku, intoxikace (otrava), infekce, ucpání močových cest apod.

Chronickým onemocněním je většinou nějaké degenerativní onemocnění, které se vyvíjí postupně. Chronické selhání může vyústit v akutní.

AKUTNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Při prokázání ledvinného selhání se ještě musí definovat akutnost procesu. Pokud se ztráta funkce dostaví náhle s nebo bez tvorby moči, hovoříme o akutním selhání ledvin. Akutním selháním ledvin rozumíme stav náhlého zhroucení funkce ledvin. Může být následkem šokových stavů, úrazů, infekcí, intoxikací, navozené podáním některých léčiv atd. Většinou po úpravě vyvolávajícího stavu a překlenutí kritického období dochází k určitému návratu ledvinné funkce.

Akutní selhání ledvin je vždy kritický, život ohrožující stav. Klinické projevy na začátku mohou být zaměněny za těžší zažívací problémy. Často se setkáváme s výraznou apatií, nechutenstvím a zvracením. Zvíře je malátné, unavené. Můžeme pozorovat průjem nebo zácpu. Dutina břišní může být velmi bolestivá. Dýchání je prohloubené a zrychlené. Sliznice jsou překrvené. Velmi často vidíme třes těla.

Nemoc přichází náhle a rychle se zhoršuje. Jedinou domácí pomocí je včasné dopravení zvířete k veterináři. Který rozpozná problém a zahájí léčbu.

Úspěšnost léčby akutního ledvinného selhání záleží na včasném rozpoznání procesu a odstranění příčiny. Léčba je, ale vždy velmi nákladná. Vzhledem k zhroucení důležitých funkcí je důležitý drahý monitoring metabolických dějů (ABR a iontová rovnováha), kontrola hydratace (udržení normální hladiny tělesných tekutin – při nekontrolovaných infúzích hrozí „převodnění“) a odstranění příčiny (ucpání močových cest, prasknutí močového měchýře, uskřinutí močového měchýře v kýle apod.). Platí obecně, že post renální příčiny jsou většinou odstranitelné chirurgicky a prognosticky dobré. Pre renální stavy jsou samozřejmě také vratné, ale většinou bývají spojeny s velmi vážným, často smrtelným onemocněním (hnisavé záněty v dutině břišní spojené s intenzivní ztrátou tekutin zvracením a průjmem; např. peritonitida, pankreatitida, těžké enteritidy atd). Primární akutní poškození ledvin závisí na rozsahu, obecně je prognóza špatná.

CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN

Toto onemocnění se začíná vyskytovat stále častěji v souvislosti se zvyšováním věku dožití, ale také se zvyšováním výskytu močových kamenů a onemocnění močového měchýře.

Při postupném procesu ztráty funkce nefronů hovoříme o chronickém ledvinném selhání. Tento proces je již nevratný (nefrony odumřou). Zákeřnost tkví hlavně v pozdní diagnostice procesu, jak bylo již uvedeno, ledviny mají velkou kompenzační schopnost. K včasné diagnostice před rozvojem azotémie dochází výjimečně, při preventivní funkčním testování ledvin (např. endogenní kreatininové clearence) z důvodu podezření na ledvinovou nedostatečnost. Případně chovatel rozpozná stav ledvinné nedostatečnosti z důvodu zvýšeného příjmu tekutin (ale je již poškozeno více než 60% tkáně).

A přitom včasné rozpoznání choroby může psovi zkvalitnit a případně prodloužit život. Nejdříve pozorujeme zvýšený příjem tekutin a tvorbu většího množství moči. Tento stav by měl být prvotním signálem, že něco není v pořádku. Nedochází už k dostatečné zpětné resorpci vody z nově tvořené moči. Organismus ztrácí více vodu a snaží se ztrátu kompenzovat zvýšeným příjmem tekutin. Pokud majitel neví důvod zvýšeného příjmu tekutin svého psa nebo kočky, neměl by nikdy omezovat svému zvířeti pitný režim.

Dále je možno pozorovat zvýšenou únavu, spavost, menší chuť k jídlu, hubnutí, horší kvalitu srsti. V pokročilejších stádiích se dostavují nepříznivé účinky toxického působení metabolitů na ostatní tkáně organismu. Dostavuje se nechutenství až zvracení, zvýšený slinotok z tlamy a zácpa (nadměrná resorpce vody v tlustém střevu. Případně průjmy následkem toxického působení na sliznice zažívacího traktu. Můžeme též pozorovat vřídky v dutině ústní, případně cítit zápach po moči v dechu.

Sliznice bývají bledé z důvodu chudokrevnosti, následkem nedostatečné tvorby červených krvinek v kostní dřeni. Dochází k vzestupu krevního tlaku následkem špatného odvodu některých iontů a nedokonalým regulačním mechanismům. Nedostatečná tvorba aktivního vitamínu D vede k řídnutí kostí a zvýšené hladině fosforu.

Dochází také k trombotickým stavům. Častou příčinou chronického selhání ledvin je glomerulonefritida (zánět filtračních klubíček). Glomerulonefritidy jsou spojené se ztrátou bílkovin do moči, unikají hlavně menší molekuly bílkovin a mezi tyto patří i látky podílející se na krevní srážlivosti.
Následkem metabolického rozvratu a narušené acidobazické regulaci dochází k acidóze (překyselení) a dalším následným problémům na úrovni metabolického zhroucení. V konečné fázi dochází k těžkým nervovým poruchám. Metabolický rozvrat dále urychluje patologický proces v ledvinách.
Léčba se odvíjí od stadia nemoci, ve kterém se pacient nachází. Samozřejmě včasnost rozpoznání procesu může vhodná léčba nemoc zpomalit.

PŘÍČIN POŠKOZENÍ LEDVIN JE VELMI MNOHO

Příčiny ledvinného selhání jsou různé. Mimo jiné záleží také na věku. U mladých zvířat se může jednat o vrozenou ledvinovou nedostatečnost, která selhání ledvin podmiňuje. Dědičné vady jsou typické pro některá, především dlouhosrstá plemena (perská kočka). Mezi další příčiny patří infekce, otravy (léky, jedy, bakteriální toxiny, nemrznoucí kapalinou), alergie, záněty dásní, bakteriální jedy uvolňované při paradentóze (působí pomalu a způsobují selhání ledvin v pozdějším věku), nebo ucpání močových cest kameny (moč nemůže odtékat, tlačí zpět na ledviny a způsobuje jejich odumírání). Dalšími příčinami jsou chybné reakce imunitního systému a chronické zánětlivé procesy. Může se jednat o samostatnou diagnózu nebo o komplikaci jiné nemoci. Například těžká infekce, nebo septický stav, může vyvrcholit selháním ledvin. K akutnímu selhání ledvin může také dojít ve stáří v důsledku jejich přirozeného opotřebování. Příčiny chronického selhání ledvin jsou stejné jako u akutního, pouze poškození je menší, a tak ledviny fungují aspoň z části. Je důležité upozornit, že u chronického ledvinného selhání se příznaky objevují postupně, protože hladina zplodin narůstá pomalu.

PŘÍZNAKY OBECNĚ

Vzhledem k tomu, že kočky mají velkou schopnost přežívat i při hodně snížené funkci ledvin, obvykle se problém s ledvinami zjistí až v horším stadiu onemocnění. Ledviny mají nezastupitelnou úlohu při čištění krve, jejich selhání má proto vždy příznaky otravy.

Zvíře s akutním selháním ledvin nežere, zvrací, nejeví zájem o okolí, má průjem, který je často i s krví, v tlamě se mohou objevit vředy. Charakteristické je to, že hodně pije, ale nemočí vůbec nebo velmi málo. Bez pomoci veterináře by během několika dnů upadlo do kómatu a uhynulo by.

U chronického selhání ledvin zvíře více pije a močí, hubne, přidává se i průjem a občasné zvracení. Srst je hrubá, matná a lámavá. Objevuje se páchnoucí zánět dásní, někdy i zmatené chování. Dále je možno pozorovat zvýšenou únavu, zimomřivost a spavost. V pokročilejších stádiích se dostavují nepříznivé účinky toxického působení metabolitů na ostatní tkáně organismu (zvracení, slinotok, průjmy). Sliznice bývají bledé z důvodu chudokrevnosti. Pokud se zdravotní stav neřeší, onemocnění se postupně zhoršuje, až se ledviny zcela vyčerpají. Následně se objeví příznaky akutního selhání ledvin a smrt.

cat renal failure


CO DĚLAT PŘI PODEZŘENÍ NA PROBLÉM S LEDVINAMI?

Jestliže máte i malé podezření, že by se u vašeho zvířete mohlo jednat o chronické či akutní selhání ledvin, vždy navštivte okamžitě veterináře!

Zvířeti se odebere krev a na základě rozboru veterinář určí diagnózu. Zvíře s akutním selháním ledvin potřebuje dlouhodobě podávat infuze a neustále kontrolovat stav. K dalšímu životu je nutné udržet alespoň část ledvin funkčních. Pokud se přes veškerou snahu ledviny nepodaří zachránit, pak bohužel přichází na řadu eutanazie.

U starších zvířat vyžadujte nejméně jednou ročně rozbor krve. Pokud výsledky odhalí, že ledviny pracují hůře, můžete vhodnou dietou snížit jejich zatěžování, a tak zvířeti prodloužit život. Na odběr krve je nutné přivést zvíře nalačno, tj. 12 hodin po posledním krmení. Léčba chronického selhání ledvin je komplexní a poměrně náročná. Nezbytné je doživotní podávání speciální diety s nízkým obsahem bílkovin, soli a fosforu.

LÉČBA

Nasazení odpovídající léčby může zásadně omezit možnost komplikací v podobě selhání ledvin. Nikdy při podezření z konzumace jakéhokoliv možného jedu, by majitel neměl váhat a navštívit veterináře. Zde asi ponejvíce platí, že lepší je návštěva zbytečně než pak zoufat nad pomalu odcházejícím miláčkem.

V časném stádiu chronického ledvinného selhání odpovídající léčba doplněná správnou životosprávou může výrazně prodloužit kvalitní život. Podle klinického a laboratorního nálezu veterinář zvolí vhodné doplňující léky, které mohou zpomalit nepříznivý proces nebo zlepšit příznaky urémie. V ojedinělých případech lze vhodným zákrokem zvrátit patologický proces a opravdu výrazně zpomalit progresi onemocnění, např. odstranění urolitů (kamínků) ucpávajících močové cesty.

Léčba se upravuje dle klinického obrazu. Při zvracení a nechutenství se podávají léky chránící zažívací trakt, při vysokém krevním tlaku se podávají antihypertenziva, při chudokrevnosti se dotuje EPO (stimulace kostní dřeně k produkci červených krvinek), vitamin D3 a lapače fosforu při narušeném kostním metabolismu. Dotují se ve zvýšené míře vitamíny a nenasycené mastné kyseliny (omega 3).

Je nutný neustálý přístup k čerstvé vodě, majitel se musí vyvarovat stavů žíznění.

Velmi důležitým faktorem je složení krmiva. Adekvátně snížený obsah kvalitního proteinu, obsahující dostatečné množství esenciálních aminokyselin, zpomaluje progresi stavu u reziduálních nefronů a výrazně omezuje toxické projevy urémie. Sníženým přísunem bílkovin je také omezen přísun fosforu, jenž zlepšuje stav v metabolickém rozvratu tohoto prvku spolu s vápníkem. Omezený přísun sodíku (soli) omezuje rozvoj hypertenze (vysokého krevního tlaku).

Při dodržování přísných zásad životosprávy a podávání léků doporučených veterinářem lze život zkvalitnit a dopřát svému miláčkovi relativně plnohodnotné dny života. Majitel nesmí nikdy zapomenout, že onemocnění je nevyléčitelné a každá epizoda nedostatku tekutin, velkého stresu a námahy může stav zhoršit. Úspěch léčby závisí především na dobré kooperaci majitele s veterinářem.

Prevence ledvinných problémů spočívá vždy v časném zásahu chovatele a veterináře.

U dědičných onemocnění je nutná eliminace pomocí ozdravných programů. (testování, znalost dědičného zatížení nemocí u předků)

DŮLEŽITÉ BODY

• Bez konzultace s veterinářem zvířeti nepodávejte žádné léky! I přes dobré snahy mu můžete nenávratně poškodit ledviny!
• Mějte pod dozorem veškeré chemikálie či léky, které by mohlo nedopatřením pozřít (nemrznoucí kapaliny, jedy na krysy, přípravky na ochranu rostlin, zbytky antibiotik atd.)
• Jako prevence se obzvlášť u starších zvířat osvědčuje používání lososového oleje, který podporuje činnost ledvin a navíc se po něm leskne srst.
• Kontrolujte u zvířete stav chrupu. Paradentóza ledviny prokazatelně poškozuje. Choďte se zvířetem na pravidelné kontroly a odstraňování zubního kamene.
• Sledujte pitný režim koček. U starších zvířat měřte jednou za měsíc spotřebu vody. Jestliže kočka vypije více než 50 ml a pes více než 100 ml na každý kilogram hmotnosti, je nutné vyhledat veterináře.
• Prevence je základ – používejte jen kvalitní, vysoce stravitelná krmiva.
• Nutný je neustálý přístup k čerstvé vodě.
• U starších zvířat je vhodné preventivně 1x ročně vyšetřit krev a moč, neboť zjistí-li se snížená činnost ledvin ještě před propuknutím onemocnění, lze vhodnou dietou jejich funkci udržet dlouhou dobu.
• Dodržujte ledvinovou dietu

ZNAČKY KRMIVA PŘI LEDVINOVÉM SELHÁNÍ

 vyrn 450trovet  renal cat vet getimage  1446029531 23790400  57799 PLA rgb Hill s Prescription Diet Feline kd 5kg 5


DOPLŇKY

Felini Renal - výživový doplněk pro kočky, který je bohatý na vitamíny, minerály, stopové prvky a taurin a neobsahuje fosfor. Je vhodný jako doplněk BARF výživy a k vařenému masu. Protože neobsahuje žádný fosfor, je vhodný v rámci ledvinové diety.

Pokud jste se rozhodli podávat Vaší kočce BARF stravu, není vždy jednoduché uhlídat, aby krmivo obsahovalo dostatek všech živin: Díky doplňku Felini Renal to bude snadné: Pro zásobení organismu zvířete všemi důležitými vitamíny, minerály a stopovými prvky se přidává 1 odměrka prášku na 80 g čerstvého masa.
68389 pla fellini renal hs 5


RenAvast - je přírodní veterinární přípravek pro kočky v kapslích pro podporu regenerace ledvin a na snížení nebo stabilizaci hladiny kreatininu, močoviny a fosforu a zlepšení hustoty moči při chronickém renálním selhání. obsahuje Avastamine, kombinaci v přírodě se vyskytujících sedmi pro kočky esenciálních aminokyselin nebo peptidů, které mají podpůrný, antioxidační, detoxikační a stimulující účinek na ledvinovou tkáň.

Avastamine AB070597 působí tak, že
biomolekula 1 chrání tkáň ledvin před negativním působením renální ischemie a usnadňuje vylučování bílkovin a metabolitů, působí na metabolismus svalů, reguluje cévní tonus a funkci imunologického systému, podporuje uvolňování řady hormonů (glukokortikoidu, růstového hormonu, prolaktinu, insulinu, somatostatinu, glukagonu, katecholaminu) různými cestami, jejichž poškození může ovlivnit negativně funkci ledvin; zmírňuje patologické vlivy včetně renální hypertrofie a glomerulartrombosy.
Biomolekula 2 je tvořena v těle savců a při snížení její hladiny se nedostatek projeví potížemi, neboť tělo ji používá při tvorbě RNA, ADN porfirinu, kostního kolagenu, glutationu, v krvetvorbě, ve žluši, solích a při dezintoxikaci a tvorbě komplexů s exogenními i endogenními toxiny. Má cytoprotektivní efekt proti anoxii, ischemii, horku, antibiotikům, kovům poškozujícím ledviny. Zvyšuje glomerulární ledvinovou filtraci a tím funkci ledvin.
Biomolekula 3 je prekurzorem denukleotidů a bílkovin, je substrátem a podporuje glukoneogenezi ve všech orgánech a tkáních. Reguluje metabolismus sacharidů a snižuje proteolýzu v kosterních svalech a stimuluje proteosyntézu, tím snižuje ztráty svalové hmoty způsobené CRF.
Biomolekula 4 se hromadí v mozku a ovlivňuje chuť a příjem potravy. Je snadno dostupná v potravě, ale příjem krmiva je u zvířat s CRF snížený, a jeho hladina v mozku je výrazně snížená. Jeho přidávání pomáhá k návratu chuti do normálu.
Biomolekuly 5 a 6 se nachází ve všech tkáních. Působí jako účinný pohlcovač kyslíku a tím chrání ledviny proti působení kyslíkových radikálů.
Biomolekcula 7 je prekurzorem základu kostní morfogenní bílkoviny, u které byla prokázána schopnost přeměny mezenchymálního přechodného epitelu v ledvinnou tkáň.

renavast

RX Renal feline - je komplexní přípravek složený z několika bylinných extraktů a látek, které se vyznačují schopností stabilizovat laboratorně stanovitelné parametry funkce ledvin. Každá složka použitá v přípravku RX RENAL má vědecky podložený účinek na podporu úpravy hodnot renální funkce. Přípravek je velmi dobře přijímán, tolerován a pozitivní klinická odpověď se dostavuje nejpozději do dvou týdnů od začátku podávání. Zlepšuje tak kvalitu života kočky, kteřrá trpí ledvinovým onemocněním..

Jako dietní doplněk napomáhá při:
renoprotekce/nefroprotekce regulace krevního tlaku středně diuretický efekt snížení hladiny creatininu v séru snížení BUN (urea) snížení proteinurie zlepšení hydratace zlepšení kvality života,chuti a hmotnosti

Složení kočka:
2 kapsle obsahují
Extrakt z kořene kozince (10:1) 25 mg
N-acetylcystein 25 m
Extrakt z řehmanie lepkavé (5:1) 25 mg
Extrakt z rebarbory (5:1) 25 mg
Ostropestřec mariánský 25 mg
L-arginin 25 mg
L-glutamin 10 mg
Prášek z kořene chřestu 10 mg
Extrakt z děhele čínského (4:1) 10 mg
Extrakt z kořene libečku sečuánského (5:1) 5 mg
Extrakt z housenice čínské(5:1) 5 mg
Extrakt z jinanu dvoulaločného 5 mg
Extrakt ze zeleného čaje ( standardizovaný až 55% ECGC) 5 mg
Extrakt z hlohu ( standardizovaný na 1,8 % vitexinu) 5 mg
Melatonin 500 mcg

Doporučené dávkování:
hmotnost 4-5 kg 2 kapsle 1x denně
DD RxRenalFeline


RENAL Cats - pravuje funkční ledvinovou nerovnováhu. Složení: Maltodextrin, Potassium citrate (K 36%), Kitosan, Calcium carbonate (Ca 38%) Ke především určen k podpoře renálních funkcí, jak v časných, tak pozdějších stádiích chronického selhání ledvin u koček. Renal cats je schopen upravovat metabolickou nerovnováhu vyplývající z chronického renálního selhání. V pokročilých stádiích může být Renal cats podáván v kombinaci s Renal Advanced cats.

Dávkování a použití
Namíchejte Renal cats s krmivem podle následujících denních dávek:
do 2.5 kg: 1 odměrka denně
mezi 2.5 and 5 kg: 2 odměrky denně
nad 5 kg: 3 odměrky denně
Je možné denní dávku rozdělit do 2-3 podání, podle počtu krmení.

Podávejte Renal cats 30 dní nebo i delší dobu v závislosti na rozhodnutí vašeho veterináře.
Preferujeme mixování produktu s vlhkým krmivem. V případě diety složené pouze ze suchého krmiva: lehce navlhčete krmivo k zajištění dobré adheze prášku a jeho úplného pozření.
Renal cats může být používán samostatně nebo v kombinaci s dalšími léky obvykle použivanými v léčbě chronického ledvinového selhání a se specifickými dietami pro renální dysfunkce, předepsanými veterinárním lékařem.

renal

Renal advanced cats - Doporučuje se v případě chronického selhání ledvin u koček. Pomáhá kočkám při metabolické nevyváženosti a vzniku chronické poruše ledvin, zvláště v pokročilých stadiích. Renal Advances Cats může být kombinováno s Renal Cats, a to v závislosti na vývojovém stupni renální dysfunkce a na následné metabolické odezvě. Složení: Maltodextrin, fruktooligosacharidy, Lespedeza capitata suchý extrakt (titrace 4% v roce Rutin), Orange bioflavonoidů (titrace 40% v roce hesperidinu), vitamin C, Enterococcus faecium SF68 (10 mld. Kč / g), vitamin B6, Lactobacillus acidophilus DSM13241 (50 mld. Kč / g ), Kyselina listová, vitamín B12.

Dávkování a použití

0 až 2,5 kg: 1 malá odměrka za den
mezi 2,5 a 5 kg: 2 malé odměrky
více než 5 kg: 3 malé odměrky

Aplikace:
Možno podávat po dobu 30 dnů, nebo za delší období na doporučení vašeho veterináře.
Je vhodné kombinovat s vlhkým krmivem. V případě diety založené pouze na suché potravě, mírně navlhčete potravu pro zajištění dobré přilnavosti prášku.

renal advanced

Ipakitine - dietní doplňkové krmivo pro psy a kočky, které je určené k podpoře ledvin při jejich chronické nedostatečnosti u psů a koček. Složení přípravku Ipakitine: Laktóza, uhličitan vápenatý, chitosan, sójoproteinový koncentrát. Analytické složky přípravku Ipakitine: Vlhkost 2 %, dusíkaté látky 4 %, vláknina 1 %, tuk 0,5 %, popel 10,5 %, vápník (Ca) 3,7 %, fosfor (P) 0,01 %, sodík (Na) 0,015%, draslík (K) 0,024 %. Cílový druh zvířat: Pes a kočka.
Dávkování přípravku Ipakitine: pes, kočka 1 g (= 1 odměrka) na 5 kg ž.hm. 2× denně do krmiva.
ipakitin
Renol (Energy) - je bioinformační přípravek se širokospektrálním regeneračním účinkem je vyroben podle moderních poznatků fytoterapie, psychotroniky, krystalterapie a biorezonance. Renol ovlivňuje zejména dráhu ledvin a močového měchýře, sleziny, žaludku, boční větev dráhy žlučníku, a tím i problémy, které souvisejí s nedostatečnou funkcí jmenovaných orgánů. Renol obsahuje humáty, což jsou látky vyskytující se v přírodě například v rašelině. V Renolu jsou obsaženy mimo jiné pryskyřice jako kadidlo, myrhu a dračí krev. Chuť Renolu dokresluje speciální komplex éterických olejů a vysoce biologicky aktivní ochranné látky. Patří k nim též energiny, které mají velmi dobrý vliv na normální funkci imunity a jejich účinky můžeme přirovnat k účinkům humátů. Mezi další látky v Renolu obsažené patří vermesin.

287

HOMEOPATIKA (POUZE JAKO DOPLNĚK LÉČBY)

Homeopatická léčba společně s infuzní terapií a dietními opatřeními pomáhá podporovat funkci ledvin, pokud již nedošlo k nezvratným změnám v jejich tkáni. Ovšem není samospásná, zvíře by měl vždy prohlédnout veterinář!

Akutní selhání ledvin

Apis mellifica
Náhlá zástava močení, případně jen velmi malé množství moče. Močení je bolestivé, v moči jsou bílkoviny a krev. Zvíře nepije a vyhledává chlad.
Ředění 15 CH každou hodinu.

Belladonna
Bolestivost v oblasti ledvin (může být i jednostranná) žízeň, vysoká horečka, časté močení.
Ředění 9-15 CH každé 2-3 hodiny.

Berberis vulgaris
Bolestivost v oblasti ledvin, močení je bolestivé a obtížné. Moči je pouze málo a je kalná.
Ředění 9 CH každé 2-3 hodiny.

Arnica montana
Zvíře je slabé, při pohybu se jeho stav zhoršuje, v moči je krev i viditelná.
Ředění 9-15 CH po 3-6 hodinách.

Phosphorus
Vhodný na podporu tkáně ledvin, vždy při onemocnění s projevy krvácení (krev v moči). Zvíře rádo pije studenou vodu, vylučování moče je snížené.
Ředění 15 CH 2-3krát denně.

Arsenicum album
Charakteristické je pálení při močení, které se projevuje i kňouráním či olizováním po vymočení. Zvíře vyhledává teplo. I když má žízeň, pije po troškách.
Ředění 9-15 CH 2-3 denně.

U velmi vážných stavů lze kombinovat až tři léky, na počátku léčby několik dávek v ředění 200 CH.

Chronické selhání ledvin

Phosporus
U chronického selhávání ledvin je nezastupitelným lékem.
Ředění 15 CH 2krát denně nebo na počátku léčby 200 CH 1krát denně.

Arsenicum album
Kromě klasických klinických příznaků chronického selhávání ledvin se objevuje ještě zvětšení břicha, neklid střídá netečnost, otoky a velká zimomřivost.
Ředění 15 CH 2-3krát denně, na počátku 200 CH večer.

Ammonium carbonicum
Charakteristická je slabost a nechutenství. Zvíře má někdy hlad, ale po pár soustech se odvrací. Lék je vhodný zejména u koček s těmito příznaky.
Ředění 9 CH 2-3krát denně, později 15 CH 1krát denně večer.

Lycopodium clavatum
Lék vhodný při chronických obtížích. Ideální pro hubené jedince s nafouklým břichem, kteří jsou neklidní až vzteklí.
Ředění 9-15 CH 2-3krát týdně.

Zdroje:
Domácí zvěrolékař pro majitele a chovatele psů a koček, Renata Popelářová, Grada,
Poznáváme homeopatii, Jak šetrně léčit psy a kočky, MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer, Grada www.grada.cz
http://www.moje-kocka.cz/zdravi-a-nemoci/selhani-ledvin-404.html
http://vets4pets.cz/uzitecne-tipy/2_kocky/16_onemocneni-ledvin-kocek
http://www.aavet.cz/syndrom-nedostatecne-funkce-a-selhani-ledvin/
http://konaci.infoblog.cz/clanek/selhani-ledvin-u-kocek-62167/