VÝCHOVA KOČEK

Kočka má dobrou paměť, a pokud se chce něčemu naučit, rozhodně o zvládne. Musí však vědět, že je to pro ni výhodné – většinou se totiž nesnaží udělat tím člověku pouze radost. To je hlavní rozdíl mezi kočkou a psem, který plní rozkazy s radostí.

Při výcviku hraje tedy velkou roli odměna v podobě pamlsku a pochvaly s pohlazením. Kočka citlivě reaguje na tón hlasu a dobře rozumí jeho významu. Proto jako trest za nepatřičnou činnost stačí většinou zvýšený hlas a zřetelné NE nebo FUJ.

K základním dovednostem patří používání toalety, obrušování drápů na určitém místě a příchod na zavolání. Nejsou to však zdaleka jediné dovednosti, které se kočka může naučit. Lze trénovat i aportování malých předmětů, skok na rameno, chození na vodítku, používání kočičích dvířek apod.

Některé kočky mají až „cirkusáckou" povahu a předvádění je jim vlastní. Je to pro ně způsob hry, jímž obohacují svůj denní program. Takových koček však není mnoho.

Při „výcviku" koček platí obecné zásady učení – především důslednost, tedy nutnost chválit a dovolovat vždy tutéž věc a vyjadřovat nelibost a vyjadřovat nelibost rovněž nad stále stejnou věcí. Pokud je kočka za stejnou činnost jednou pochválena a podruhé okřiknuta, je velmi zmatená až neuerotizovaná.

Chození ven

Pokud jsme se rozhodli pouštět svoji kočku ven, musíme ji nejdříve v rámci možností vycvičit, aby věděla, kde je její domov, a aby uměla přijít na zavolání. Otázku, zda budeme kočku pouštět, si musíme ujasnit v 8 až 9 měsících jejího věku. Zavřít naučenou kočku do bytu je pak totiž téměř nemožné. Kotě, které začíná chodit ven, musí přijímat mnoho nových vzruchů a dojmů. Začneme jen krátkou procházkou a jdeme spolu s kotětem, případně použijeme i vodítko. Potom je pustíme samostatně, ale před jídlem, aby mělo více motivace k návratu. Kotě už musí umět přijít na své jméno či jiné zavolání – je možné použít i zvuk sušenek nebo jiný, předem nacvičený pokyn, spojený s potravou nebo alespoň pamlskem. Je možné rozmístit malé kousky voňavé potravy jako značky na cestě domů. Tyto výpravy kotěte pomalu prodlužujeme. Na cestě se kotě může setkat se starousedlou kočkou, a máme-li i toto setkání pod kontrolou, je prospěšné. Snažíme se však kotě ochránit před rozzlobenou kočkou. Ještě dříve si pak musíme rozmyslet, zda je okolí našeho bydliště pro volný pohyb koček vůbec vhodné. Frekventovaná silnice v blízkosti by nás měla vést spíše k vymyšlení náhradního způsobu venčení, nejlépe k vybudování voliéry. Výborným, i když finančně dosti nákladným řešením je vytvoření dokonalého oplocení celé zahrady s opatřením proti jeho přelézání. Tak může kočka bez problémů užívat celou zahradu a my můžeme být opravdu klidní. Těmito způsoby řeší otázku venčení chovatelé, chované kočky a kocouři totiž volný výběh mít nemohou.

Cestování

cat-kennel

Kočky většinou cestují nerady. Proto je výhodné nacvičovat cestování již s malými koťaty – zejména máme-li v úmyslu jezdit na výstavy nebo třeba na chalupu. Nezbytností je dobrá přenoska, která má být dostatečně velká, aby se v ní kočka mohla postavit a otočit. Na daleké cesty jsou vhodné přenosky ještě větší, aby se tam vešla i malá toaleta a na mřížku šla připevnit miska na vodu, případně krmení. Efektivní proutěné přenosky na kočky nejsou spolehlivé – kočky je mhou otevřít nebo rozkousat. Hodí se spíše domů jako pelíšky. V autě je dobré přenosku zafixovat bezpečnostním pásem. Pokud s tím máme problémy, můžeme pás zkombinovat s popruhem nebo pružnými gumami s háčky, které jsou určeny k fixaci nákladu na zahrádce vozu. Kočce, které při cestě trpí nevolnostmi, může veterinář naordinovat sedativní prostředek.

Používání toalety

I když se malé kotě u chovatele naučí toaletu používat, v důsledku velké změny spojené s novým domovem může na čas tuto dovednost zapomenout. Postavíme tedy kotě do toalety a packou napodobujeme hrabání. Pokud potřebu vykonalo jinde, je velmi účinné položit kousek hadříku nebo papíru nasáklého močí do toalety. Učení doprovázíme chválením a odměnou v případě úspěchu.

Příchod na zavolání

Nejlépe ho nacvičíme, je-li volání spojené s rachocením kočičích sušenek v krabičce. Máme-li více koček, můžeme je naučit, aby každá přišla na svoje jméno. Odměnu spojujeme s vyslovením jména a povelu.

Používání škrabadla

5589ae9909e4f.jpg 300 0 13 72e9

Kotě postavíme ke stabilnímu škrabadlu, packami napodobíme škrábání a kotě odměníme. Kočky většinou velmi rychle chápou, co mají dělat.

Používání vodítka

Nejprve necháme vodítko ležet na zemi, aby si s ním mohla kočka pohrát. Pak jej šetrně a na krátkou dobu nasadíme. Postup několikrát zopakujeme, dokud kočce nepřestane vadit, a zkusíme s ní chodit. Kočka však nechodí na vodítku stejně dobře jako pes. Část se zastavuje, zkoumá okolí a chodí nepravidelně.

Marie Říhová, Chov koček, Grada, 2007
 

PROČ JSOU NĚKTERÉ KOČKY AGRESIVNÍ    

Je vaše kočka zlá a agresivní? Pokud ano, věřte, že to má svůj důvod a lze ji v některých případech převychovat. Jak na to vám poradí veterinářka Hanka Žertová...

Jsou kočky zlé?

Spousta lidí nemá ráda kočky proto, že jsou nevypočitatelné a dokážou pořádně seknout drápy nebo ošklivě kousnout, aniž by si napadený byl vědom nějakého prohřešku nebo provokace. Kdo zažil hrůzu okamžiku, kdy kočka zaměří zlý pohled a připravuje se ke skoku, a zakusil bolest a pocit bezmoci, když se kočka doopravdy zakousne do jemné lidské kůže, ten mi dá určitě zapravdu: Kočičí agrese v nás dokáže vzbudit opravdový strach oběti před predátorem. Proč jsou některé kočky agresivní a co je k tomu nejčastěji vede?

Hra je lov a boj

Nejčastějším typem agrese je takzvaná agrese hravá. Ale nedejte se zmást. Hra není pro kočku povyražením a legrací jako pro nás. Kočka se hrou cvičí v aktivitách důležitých pro její přirozený způsob života - tedy v číhání na kořist a jejím bleskovém napadení, v ukrývání, plížení a rychlém úprku, v zastrašování nepřítele a jeho napadání. Hrají si nejen koťata a mladé kočky, ale i starší jedinci, a to obvykle za šera, tedy brzy ráno a v podvečer, kdy kočky obvykle vycházejí na lov.

Pokud je v domácnosti více koček, provozují tyto aktivity spolu, k větší či menší radosti majitele, který se chvíli baví, a pak dlouho uklízí. Kočka jedináček si hraje s hračkami i s předměty, které sama objeví, ale mnohdy jeví největší zájem o hru s živým a reagujícím objektem - páníčkem či paničkou. Někdy členové rodiny kočku k útoku vyprovokují pohybem ruky položené třeba na područce křesla, pohybem nohy pod dekou, příliš divokou hrou. Pak se snaží hru skončit tím, že před kočkou utíkají, odstrkují ji nebo odhazují. Ale to její agresi ještě stupňuje - nepřítel přidal na intenzitě boje, proto je třeba odpovědět mu stejně.

Nejlepší obranou proti tomuto druhu agrese je dostatečné zaměstnání kočky takovými aktivitami, při kterých vybije své lovecké a bojové choutky, aniž bychom to odskákali my. Dobré je rozčlenit malý prostor bytu vertikálně a jednotlivá „patra" propojit žebříky, šplhadly, tunely a občas pozměnit jejich skladbu. Opatřit spoustu hraček, které je třeba denně obměňovat, aby kočce nezevšedněly (není třeba kupovat drahé hračky, stačí papírové kuličky nebo vějířky na provázku, vlněné nebo kožešinové bambulky, víčka od PET láhví, šňůrky se střapečky atd.). Vhodné jsou také plnicí míčky, do kterých se schovají granule, nebo větší hračky s otvory, do kterých může kočka strčit tlapku a vytáhnout si odtud potravu nebo míček či plyšovou myšku (dají se vyrobit z krabice od bot). Většina koček s nadšením honí odlesky zrcátka nebo laserová světýlka.

Důležité je nepoužívat při hře s kočkou holé ruce, ale vždy jen hračky na provázku, tyčce, proutku. Stává-li se hra příliš divokou, je třeba přestat. I tu nejdivočejší hru zastaví spolehlivě otevření lednice a zašustění obalu voňavé šunčičky. Pokud se už kočka naučila považovat své lidi za cvičnou kořist, bývá užitečným pomocníkem dětské chrastítko, plechovka od piva s pár drobnými s mincemi, klakson, nebo stříknutí vody z dětské pistolky či rozprašovače. Tyto zbraně by měli mít majitelé zlobivé kočky stále při sobě, aby mohli každý náznak útoku ihned zastavit alespoň jejich ukázáním.

Obrana teritoria

Některé kočky nemají rády návštěvy. Cizí lidi považují za vetřelce, před kterými je třeba si bránit území. Takovým mírným projevem teritoriálního chování je označkování bot nebo kufru či tašky návštěvníka. Ovšem je-li „vetřelcem" hlučný chlap nebo věčně pobíhající dítě, může se i mírumilovná kočka naštvat. Vždyť nemá kam utéct, kam se schovat, všechny její jistoty jsou ohroženy! Nejlepší tedy bude vetřelce zahnat pořádným útokem. A to nejlépe v noci, kdy je skoro slepý, zatímco kočka docela dobře vidí a v domácím prostředí se skvěle orientuje.
Ovlivnit teritoriální chování kočky je velmi těžké. A žádat návštěvníky o ohleduplnost vůči jemnému sluchu kočky a vyhýbání se jejím všudypřítomným skrýším bývá trapné. Nejbezpečnější tedy je držet kočku od návštěvy dál, zvláště večer a v noci.

Agrese rozčilené kočky

Kočky impulzivně reagují obrannou agresí na bolestivý nebo nepříjemný podnět (česání, ošetřování rány...). Často však takhle reaguje kočka i na příliš dlouho trvající hlazení či drbání. Kočky mají velice dobrou paměť a mohou být dlouho zlé na osoby, které spojují s nepříjemnými zážitky, třeba s fyzickým potrestáním nebo s ošetřením u veterináře. Kočičí specialitou je tzv. přenesená agrese, kdy kočka vzrušená nějakým podnětem zvenčí (cizí kočka nebo ptáčci za oknem) nebo rozčilená předchozí manipulací zareaguje agresivně na pohlazení nebo jen na příchod majitele.

Jak se bránit? Je-li kočka rozrušená, je lépe nechat ji v klidu. Při hlazení a mazlení s kočkou je dobré sledovat, kdy jí toto počínání přestává být příjemné (mrská ocasem, přikládá uši k hlavě). Na česání a na manipulaci na výstavách a ve veterinární ordinaci by měla být kočka připravována od raného věku. Veškerá manipulace by měla probíhat pomalu a klidně, bez bolestivé fixace.
Fyzické tresty a křik způsobují větší strach a tím i silnější agresi kočky. Pokud už k agresi dojde, je nejlepší hned odvrátit pozornost kočky k něčemu jinému zatleskáním, zasmáním, hozením předmětu na zem, otevřením ledničky.

Dej to sem!

Někdy je agrese pro kočku nástrojem k získání nějaké výhody, nejčastěji potravy nebo pozornosti. Důvodem bývá málo zájmu majitelů o kočku, dokud je hodná, a rychlé poskytnutí krmiva či zájmu, když si o ně sama důrazně řekne. Tak se kočka rychle naučí, že agrese je nejrychlejší a nejpohodlnější cesta k úspěchu. Další příčinou agrese může být přítomnost jídla, které je kočce velmi vzácné a příliš ji láká - například syrové maso při přípravě večeře. Kočka se snaží alespoň kousek vyloudit či ukrást a příchod dětí nebo psa znamená tuhý konkurenční boj.
Kočky se většinou úporně snaží držet způsobu chování, který jim dosud přinášel zisk. Chceme-li tedy zastavit tento druh agrese, je třeba kartu obrátit: odměňovat klidné chování a nezavdávat příčinu k útokům. Konkrétně tedy krmit a opečovávat kočku pravidelně, nejlépe přibližně ve stejnou hodinu, dostatečně ji zaměstnávat interaktivními hračkami a v době, kdy obvykle útočila, odejít na chvíli z bytu nebo se zavřít v jiné místnosti. A hlavně vydržet, dokud kočka nepochopí, že teď je vše jinak.

MVDr. Hana Žertová