Články

Tato akce probíhala od 1.7.2018 do 31.7.2018. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 16.160 Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: https://www.facebook.com/nebojsuvpozit/