Články

Tato akce probíhala od 1.2.2018 do 28.2.2018. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 13.568,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://zatoulanestesti.cz/.