Články

Tato akce probíhala od 1.11.2017 do 30.11.2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 12.653,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://kocicinadeje.cz.