Články

Tato akce probíhala od 1.9.2017 do 30.9.2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 19.875,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.depozitum-bastet.cz/.