Články

 Tato akce probíhala od 1.1.2017 do 31.1. 2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 13.370,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících facebookových stránkách: https://www.srdcovky.eu/