Články

Tato akce probíhala od 1.1.2016 do 31.1. 2016. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 24 648,- Kč
Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.depozitumflicek.estranky.cz/