Články

Tato akce probíhala od 1.9.2015 do 30.9. 2015. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 20 876,- Kč
Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.azyllucky.estranky.cz/