Články

Tato akce probíhala od 1.7.2015 do 31.7. 2015. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 21 744,- Kč
Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://mikeshb.tode.cz/