Články

Tato akce probíhala od 1.3.2015 do 31.3. 2015. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 18 506,44 Kč
Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://kocicipohlazeni.cz/