Články

Tato akce probíhala od 1.11.2018 do 30.11. 2018. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 24 122,- Kč
Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících facebookových stránkách: https://www.facebook.com/Konec-toul%C3%A1n%C3%AD-267527393300173/