Články

Tato akce probíhala od 1.8.2015 do 31.8. 2015. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 23 617,- Kč
Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.utulekbohnice.cz/