Dvacku za dvacku

Tato akce probíhala od 1.9.2018 do 30.9. 2018. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 15 877,- Kč
Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících  stránkách: http://www.toulavyraj.cz/