Aktuální dvacka


Dvacku za dvacku pro Spolek Jasmína

Zúčastnit se je velmi jednoduché.
Pošlete 20Kč na transparentní účet Jasmíny č. 2200585065/2010 a bude-li nás alespoň tisíc, získáme pro opuštěné kočičky krásných 20 000 Kč! Veškeré prostředky získané v rámci této akce budou použity na úhradu krmiva, steliva a veterinárních nákladů.
Do zprávy pro příjemce napište ,,Dar dvacku za dvacku" nebo použijte variabilní symbol 2020.


Básnička od Michala, našeho příležitostného poety :)  

 


 

Autor: Michal Blahout, mibla.cz

www.facebook.com/PrilezitostnyPoeta


Toulavý ráj bude vděčný za každou dvacku, kterou pošlete na jeho transparentní účet v rámci záříjového kola akce Dvacku za dvacku. Zaslané příspěvky budou využity pro úhradu krmiva, veterinární péče a podporu kastrací volně žijících koček.

Nemusíte být boháči, abyste mohli pomoci. Každá dvacka se počítá :-)

Více informací naleznete na webových stránkách: https://www.facebook.com/toulavyraj/

Transparentní účet je k nahlédnutí na následujícím odkazu: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2501439395


Poznámka: Nejedná se o veřejnou sbírku. Nejsme právnickou osobou, představujeme pouze skupinu dobrovolníků, kteří se rozhodli pomoci neziskovým organizacím, zabývajícím se péčí o opuštěná a týraná zvířata. Při této akci nevybíráme od účastníků žádné finanční prostředky. Jedná se pouze o propagaci vybraného útulku s cílem podpořit jej a informovat účastníky o možnostech, jak pomoci. Účastníci dobrovolně zasílají své finanční dary na transparentní účet vybraných útulků. Tyto útulky jsou právnickými osobami, které mají ze zákona povinnost vést účetnictví, mají své stanovy a jsou dozorovány příslušnými státními orgány. Všem účastníkům z celého srdce děkujeme! :-)